Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μικκυλίου και λιποσώματος;

Posted by admin 28/08/2018 0 Comment(s) Λιποσωμιακά προϊόντα: Πληροφορίες & συχνές ερωτήσεις,

Τα μικκύλια και τα λιποσώματα είναι κυστίδια στα οποία είναι παγιδευμένα θρεπτικά συστατικά τα οποία διανέμονται με μεγαλύτερη αποδοτικότητα.

Ωστόσο, τα κυστίδια αυτά διαφέρουν.

Η σύνθεση των λιποσωμάτων αποτελείται από μία λιπιδική διπλοστιβάδα που διαχωρίζει ένα υδατικό εσωτερικό διαμέρισμα από το μεσοκυττάριο υγρό.

Τα μικκύλια είναι κλειστές λιπιδικές μονοστιβάδες με πυρήνα λιπαρών οξέων και πολική επιφάνεια ή πολικό πυρήνα με λιπαρά οξέα στην επιφάνεια (ανεστραμμένο μικκύλιο).

Τα μικκύλια θα έπρεπε ίσως να θεωρείται ότι ενισχύουν την διαλυτότητα ενός θρεπτικού συστατικού καθώς απελευθερώνουν τα θρεπτικά συστατικά όταν έρχονται σε επαφή με το σωματικό υγρό.

Τα λιποσωμικά είναι φορείς θρεπτικών συστατικών και μπορεί να θεωρηθούν ανώτερα στη χορήγηση καθώς στοχεύουν κατευθείαν τα κύτταρα του σώματος.

Επιπλέον, τα λιποσώματα είναι ικανά να κουβαλήσουν υψηλότερες δόσεις των θρεπτικών συστατικών σε σχέση με ένα μικκύλιο λόγω της σύνθεσης τους.

Έτσι, ενώ τα μικκύλια θα ενισχύσουν την απορρόφηση της θρεπτικής ουσίας, δεν έχουν την ίδια δύναμη να στοχεύσουν όπως ένα λιπόσωμα.