Κατηγορίες

Πολιτική απορρήτου

Aπόρρητο των στοιχείων
H Ευβιοτική Μον. ΕΠΕ δηλώνει ότι τα στοιχεία που της παρέχονται τηρούνται απόρρητα και χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς πώλησης των προϊόντων που εκείνη εμπορεύεται. Σε καμμία περίπτωση δεν κοινοποιούνται, πωλούνται ή παραχωρούνται σε τρίτους.